Fasádne žalúzie

        Fasádne žalúzie sa montujú zvonku na fasádu, ovládanie žalúzíí je možné iba elektromotorom. Fasádna žalúzia sa montuje ako samonosný komplet na dištančné nosníky. Žalúzie možno spojovať do blokov, pričom jeden motor môče ovládať až tri žalúzie. 

        Vodiace lišty žalúzíí sú kruhového prierezu s tesnením. Prvky žalúzie sú vyrobené z hlinika, alego pozinkovaného plechu povrchovo upravené. Žalúzie dodávame v tvare C šírky 60 a 80 mm, a v tvare Z s tesnením šírky 70 a 90 mm.  

 Obrázok  Obrázok  Obrázok Obrázok 

    Lamely "C"             Lamely "Z"

Lamela C   Lamela Z

Obrázok

 Obrázok

 

Konštrukcia 

A  Vzdialenosť po prvú lamelu 15- 22 cm

B  Výška zbalenej žalúzie

C  Výška krytu

D  Celková výška žalúzie

E  Minimálna hľbka otvoru pre žalúziu 12 cm

 KLiknutím zväčši.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok