Vonkajšie žalúzie

         Vonkajšie žalúzie sa montujú do predom navrhnutého a pripraveného otvoru, ovládanie žalúzíí je možné mechanicky- kľukou, alebo elektromotorom. Vonkajšia žalúzia sa montuje po dieloch - najskôr sa osadí horný nosník s krycím plechom a po dokončení fasády sa osadí samotná žalúzia. Žalúzie možno spojovať do blokov, pričom jeden motor môče ovládať až tri žalúzie, mechanicky po jednej žalúzií.. 

        Vodiace lišty žalúzíí môžu byť odlľžnikového, alebo kruhového prierezu s tesnením. Prvky žalúzie sú vyrobené z hlinika, alego pozinkovaného plechu povrchovo upravené. Žalúzie dodávame v tvare C šírky 60 a 80 mm, a v tvare Z s tesnením šírky 70 a 90 mm.  

 Obrázok  Obrázok  Obrázok
 Obrázok  Obrázok  Obrázok
 Obrázok  Obrázok  Obrázok

       
       

       

 

    Lamely "C"                          Lamely "Z"

 Lamela C  Obrázok

Obrázok

 Obrázok

 

Konštrukcia 

A vzdialenosť po prvú lamelu 16 - 24 cm

B Výška zbalenej žalúzie

C výška krytu

D celková výška žalúzie

E Minimálna hľbka otvoru pre žalúziu 13 cm

    Kliknutím zväčši.