Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

advance title loan

Might you get a quick payday loan rather than a bank account?

Might you get a quick payday loan rather than a bank account? Taking a payday loan Pay day loan team are brief credit resellers with genuine urban portion that allow for the-site borrowing software and you may detection. Certain cash advance has actually would-be considering since the an effective result of on the web creditors. …

Might you get a quick payday loan rather than a bank account? Čítajte viac »

Innovative browse will bring unparalleled outline towards Uk Poverty

Innovative browse will bring unparalleled outline towards Uk Poverty cuatro within the 5 foodbank users go eager multiple times per year – that have rates goes up and you can insecure profits at fault, says the fresh Oxford look. Individuals labeled foodbanks face high financial insecurity and generally are stressed that have rising food and …

Innovative browse will bring unparalleled outline towards Uk Poverty Čítajte viac »