Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

advance title loans

Payday loans and you can Bankruptcy: Your situation You must know

Payday loans and you can Bankruptcy: Your situation You must know It’s a few days away from pay day. The kitchen was empty. Debts must be paid. In some way, you’ve got to get the currency to fund every thing. “Nothing wrong,” do you believe. Payday loans arrive and just have enough currency so you …

Payday loans and you can Bankruptcy: Your situation You must know Čítajte viac »

Facts Determine if a payday loan is best for Unemployed Anyone

Facts Determine if a payday loan is best for Unemployed Anyone Will cost you Money For the Ohio poor credit short payday loans united kingdom 3 hundred lb brief home loan cause you to mortgage without having to pay in initial deposit chiropractic investment on the-range gambling enterprise game for the money payday loan claremont …

Facts Determine if a payday loan is best for Unemployed Anyone Čítajte viac »

The whole process of the new Cash advance On line Getting into the Abilene, Tx

The whole process of the new Cash advance On line Getting into the Abilene, Tx Payday loans try a quick way to obtain dollars to have good great short-term-big date in lieu of exploring your credit score. The majority of people fight big date-after-big date to invest the expenses promptly. People out-of Abilene in the …

The whole process of the new Cash advance On line Getting into the Abilene, Tx Čítajte viac »