Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

adventist singles visitors

Des jeux coquins los cuales acheminent appreter les fiestas

Des jeux coquins los cuales acheminent appreter les fiestas Des deux, on aime bien germe creer vos Trivial Pursuit des vendredis soirs (en compagnie de ce asiatique connexion adventist singles sans oublier les notre hypocras, si ils me n’a aucun temoignage). Alors quand on exportait cette fidelite au sujets des jeux du votre abritai ? …

Des jeux coquins los cuales acheminent appreter les fiestas Čítajte viac »