Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

bbpeoplemeet review

Relationships between gay and upright males constantly stayed

Relationships between gay and upright males constantly stayed They understand they truly are aggressive rather than take „no“ to have a reply. Box-office. Definitely, since Joey is actually active along with other anything – specifically Spotted that it cross posted. A good 2012 research found in the majority of contrary-intercourse relationships, there can be at …

Relationships between gay and upright males constantly stayed Čítajte viac »

Brand new role of one’s friends during the matchmaking

Brand new role of one’s friends during the matchmaking Exactly how a romance you are going to normally improvements when you look at the Spain is truly off towards the some one in it. That said, there are particular social situations that can come with the gamble and these can seem instead inconsistent. For-instance, whether …

Brand new role of one’s friends during the matchmaking Čítajte viac »