Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

best online payday loans

Disaster Financing – Cash To own Unanticipated Bills

Disaster Financing – Cash To own Unanticipated Bills Everyone has confronted a cash drama at some point in its lifetime. Be it a cracked home device, an urgent costs, or just a particularly rigid few days, there’s absolutely no guilt from inside the needing a little extra currency to help you wave you over. Go …

Disaster Financing – Cash To own Unanticipated Bills Čítajte viac »

Cash advance Vs Personal bank loan? Which ought to We Choose?

Cash advance Vs Personal bank loan? Which ought to We Choose? Evaluate Prices and you can Words Talk to additional payday loans loan providers knowing just how much cost term/window they are prepared to let you at just what price and desire. Typically, the extended brand new cost term, more notice there’ll be through the …

Cash advance Vs Personal bank loan? Which ought to We Choose? Čítajte viac »

Nine Methods Online payday loans Louisiana Can make you Invincible

Nine Methods Online payday loans Louisiana Can make you Invincible 9 Details Online payday loans Louisiana Can online payday NE make you Invincible If you find yourself currently in a position for which you will bring an enthusiastic effective a lot less than well-known credit, not, you’re toward wanted away from capital, then you in …

Nine Methods Online payday loans Louisiana Can make you Invincible Čítajte viac »