Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

brancher visitors

It’s all awesome convenient with incredibly attractive female of most of the global trying to find hookups

It’s all awesome convenient with incredibly attractive female of most of the global trying to find hookups Most of the associate must discover a sexy stranger for one night is to try to check in and you will complete a form. That isn’t difficult. Affair is entirely safer. Private guidance isnt leaked. Genuine some one …

It’s all awesome convenient with incredibly attractive female of most of the global trying to find hookups Čítajte viac »

Tips improve a cracked relationship with your girl or date

Tips improve a cracked relationship with your girl or date A romance may start to you effect in addition community, but it can go downhill over the years. Relationships-whether or not they’re love otherwise relationships-be more than just issues wanted, they’ve been basics on how to become your happiest, healthy, very productive selves. However, supportive, …

Tips improve a cracked relationship with your girl or date Čítajte viac »