Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

car title loans reviews

401(k) Financing Withdrawls: Limitations, Requirements & Considerations

401(k) Financing Withdrawls: Limitations, Requirements & Considerations We realize the significance of planning for the near future, and for most people that means participating in an office sponsored 401(k). It’s truthfully one of several safest, and most active, a means to conserve for your old-age. But some 401(k) arrangements will perform more than simply enable …

401(k) Financing Withdrawls: Limitations, Requirements & Considerations Čítajte viac »

Don’t get worried, there’s absolutely no obligation also it wouldn’t affect your credit rating

Don’t get worried, there’s absolutely no obligation also it wouldn’t affect your credit rating The audience is the greatest myself-owned finance brokerage and you will aggregation providers around australia. Due to the multi-award-profitable fintech software ZINK, i qualify on the web car finance individuals and appear getting loans out-of a board away from forty+ loan …

Don’t get worried, there’s absolutely no obligation also it wouldn’t affect your credit rating Čítajte viac »