Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

car title loans with no income verification

Education loan payment since a beneficial graduation present

Education loan payment since a beneficial graduation present Minimizing influence on educational funding When someone except that the fresh new student’s parents (custodial moms and dad in case your moms and dads are divorced) helps purchase college, it will damage qualifications to own you want-created educational funding. Specific universities get rid of such as gift …

Education loan payment since a beneficial graduation present Čítajte viac »

Individuals can get swept up in all kind of various other money you to definitely can create difficult enough time-label activities

Individuals can get swept up in all kind of various other money you to definitely can create difficult enough time-label activities Very CDF borrowers won’t qualify for a few of these fund and/or they will not comfortable utilising the tech The analysis finds out that customers just who grabbed aside on line finance became its …

Individuals can get swept up in all kind of various other money you to definitely can create difficult enough time-label activities Čítajte viac »