Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

cash loan

Do you Score Financing While the A different Contractor?

Do you Score Financing While the A different Contractor? While the a different builder, you are not eligible for antique funding possibilities as a consequence of banks otherwise other lending establishments. Although not, there are a number of ways you can purchase financial support as the an independent company. One choice is to search out …

Do you Score Financing While the A different Contractor? Čítajte viac »

That loan can be acquired off a trader, FFF, otherwise a lender

That loan can be acquired off a trader, FFF, otherwise a lender loan money Pre-seed financial support If you’re examining the design and you will confirming the suggestion, you are in the new pre-seed stage in terms of capital. The fresh sources you might consider up to now is FFF (members of the family, fools …

That loan can be acquired off a trader, FFF, otherwise a lender Čítajte viac »