Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

catholicmatch review

La maggior parte degli utenti e alla inchiesta di una attinenza extraconiugale durata poche ore

La maggior parte degli utenti e alla inchiesta di una attinenza extraconiugale durata poche ore Sopra Italia esistono decine di siti durante incontri extraconiugali, in corrente articolo capiremo affare sono, affinche utilizzarli e appena funzionano. Conseguentemente nell’eventualita che hai avidita di uscire dalla abitudine e sei alla inchiesta di nuovi incontri extraconiugali scoprirai che online …

La maggior parte degli utenti e alla inchiesta di una attinenza extraconiugale durata poche ore Čítajte viac »

A regular relationship scenario in the uk

A regular relationship scenario in the uk Like in a number of other European countries, there are many old-fashioned a means to fulfill members of great britain. This can be using loved ones or co-workers, from inside the bars or nightclubs, or through online dating platforms. Conference as a consequence of household members Regardless of …

A regular relationship scenario in the uk Čítajte viac »