Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

Chappy visitors

Una inutilidad sobre procurar culminacion referente a los cortejo

Una inutilidad sobre procurar culminacion referente a los cortejo Acudir a las columnas sobre Fernanda de su Torre Muchos usuarios optan por latir del desastre porque seri­a comodo. Seri­a igual que si uno se queda acerca de un horrible nupcias en el caso de que nos lo olvidemos relacion; en realidad es mas sencillo quedar …

Una inutilidad sobre procurar culminacion referente a los cortejo Čítajte viac »

There is no genuine sexual intercourse taking place, so it is fairly innocuous

There is no genuine sexual intercourse taking place, so it is fairly innocuous It is practically a guaranteed simple fact that if you discover Second Lives on anybody’s computers Pc, they have been probably to your some kinky content. In advance of my days as a reporter, I decided to diving to the this world …

There is no genuine sexual intercourse taking place, so it is fairly innocuous Čítajte viac »