Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

cheap title loans

Runway Development Borrowing from the bank Finance Inc. Announces Expansion regarding KeyBank Revolving Borrowing from the bank Business to help you $215M and you can Inclusion of the latest Loan providers

Runway Development Borrowing from the bank Finance Inc. Announces Expansion regarding KeyBank Revolving Borrowing from the bank Business to help you $215M and you can Inclusion of the latest Loan providers Closes to the $115mm in the brand new bank commitments with accordion feature to $300M Chicago, -Runway Increases Borrowing from the bank Loans Inc. …

Runway Development Borrowing from the bank Finance Inc. Announces Expansion regarding KeyBank Revolving Borrowing from the bank Business to help you $215M and you can Inclusion of the latest Loan providers Čítajte viac »

Arizona DC Loan: Poor credit & Installment Funds

Arizona DC Loan: Poor credit & Installment Funds The fresh new Area from Columbia’s history are extensive because it is the capital of one’s Us. The history of one’s country’s resource began toward July 16, 1790. President George Arizona selected the particular location, although it are a damage between north and you will south states. …

Arizona DC Loan: Poor credit & Installment Funds Čítajte viac »