Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

College Hookup Apps reviews

Every day, she would milk the latest cattle and you may make money by selling new whole milk

Every day, she would milk the latest cattle and you may make money by selling new whole milk Mary was a milk-housemaid. That okay afternoon, Mary is went towards industry holding a great pail off fresh milk products on her direct. On her ways, she initiate daydreaming. She tells by herself “I can buy egg …

Every day, she would milk the latest cattle and you may make money by selling new whole milk Čítajte viac »

Anticipate off eye and you may tresses the color into HIrisPlex program

Anticipate off eye and you may tresses the color into HIrisPlex program Multifarious work were performed regarding laboratory to prevent pollution. Full defensive gowns and you will plification and you will SBE impulse options were used. All of the DNA removals had been done in a ples. DNA extraction and you may PCR was performed …

Anticipate off eye and you may tresses the color into HIrisPlex program Čítajte viac »