Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

Couples Seeking Men review

8 Fun & Effortless Do-it-yourself Playthings For children Having fun with Reused Material

8 Fun & Effortless Do-it-yourself Playthings For children Having fun with Reused Material 8 Enjoyable & Easy Doing it yourself Playthings For the children Having fun with Reprocessed Materials Instructional toys for our young kids could possibly get as an alternative expensive – specially when it grow up and you will easily outgrow new playthings …

8 Fun & Effortless Do-it-yourself Playthings For children Having fun with Reused Material Čítajte viac »

Bob Marley Prices Remembering Love, Tranquility & Lifestyle

Bob Marley Prices Remembering Love, Tranquility & Lifestyle Regardless of what age has enacted given that world destroyed it songs legend, such Bob Marley quotes tend to increase your attention and you can improve your reason. Read on to track down an attractive line of prices from the Bob Marley, some of which are removed …

Bob Marley Prices Remembering Love, Tranquility & Lifestyle Čítajte viac »