Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

definition installment loans

Punctual dollars solution to possess large and small issues

Punctual dollars solution to possess large and small issues Our will set you back may vary according to brand of borrowing product you are interested in. When you get a loan with our team, you are empowered to determine the style of financing you prefer therefore the fees terms and conditions that suit your. We …

Punctual dollars solution to possess large and small issues Čítajte viac »

Some tips about what can be expected Which have a great BFCU Auto loan:

Some tips about what can be expected Which have a great BFCU Auto loan: That have Boston Firefighters Credit Partnership, you will get some of the lowest auto loan prices into the MA on the brand new and you will used car loans, as well as motorcycle finance. Pricing the next is a .50% dismiss …

Some tips about what can be expected Which have a great BFCU Auto loan: Čítajte viac »