Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

direct online payday loans

A position isn’t essential Roswell identity fund

A position isn’t essential Roswell identity fund Obtain confidently and you may safety. Your data is secure with us! Titlelo spends 128-piece security to guard most of the suggestions that’s filed compliment of all of our web site. Evaluate to be sure discover a beneficial padlock beside our web target on your Url club to …

A position isn’t essential Roswell identity fund Čítajte viac »

Score a consumer loan up to $50,one hundred thousand at the a predetermined rate only seven

Score a consumer loan up to $50,one hundred thousand at the a predetermined rate only seven M1 Unsecured loans A personal loan are cash that is borrowed private fool around with such home improvement, vacation preparations, special events, bank card and you will debt consolidation. Getting eligible to make an application for an unsecured loan …

Score a consumer loan up to $50,one hundred thousand at the a predetermined rate only seven Čítajte viac »

Pay day loan in Harker Heights, Colorado In your area | Bad credit Acknowledged

Pay day loan in Harker Heights, Colorado In your area | Bad credit Acknowledged Dollars Store from inside the Harker Levels, Colorado 76548 during the 300 Age FM 2410 Rd Ste 102 Bucks Shop for the Harker Levels, Colorado 76548 at the 300 Elizabeth FM 2410 Rd Ste 102 It page contains facts about Cash …

Pay day loan in Harker Heights, Colorado In your area | Bad credit Acknowledged Čítajte viac »

On the internet fund in West Flatlands are designed for individuals trying to a fast solution on the quick economic circumstances

On the internet fund in West Flatlands are designed for individuals trying to a fast solution on the quick economic circumstances All of our Tower Financing branch in the West Plains is staffed with advantages exactly who know your circumstances and would like to result in the financing processes basic safe for your requirements. Stay …

On the internet fund in West Flatlands are designed for individuals trying to a fast solution on the quick economic circumstances Čítajte viac »