Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

eharmony review

Not totally all more mature females having was searching for intercourse, however

Not totally all more mature females having was searching for intercourse, however I have went to places fair share high hotel lounges whenever you are female and We hardly ever did not urban centers toward an older women relationships among them. However, most of the time, having exactly who individual intercourse and you can take …

Not totally all more mature females having was searching for intercourse, however Čítajte viac »

Pisces and you may Scorpio Compatibility – New Definitive Publication

Pisces and you may Scorpio Compatibility – New Definitive Publication Mysterious, phenomenal and definitely one of the most extremely enough time-lasting zodiac suits to, Pisces and you can Scorpio in love can cause breathtaking sounds along with her. However, as we know, the category away from true love never ever runs simple. Both of these …

Pisces and you may Scorpio Compatibility – New Definitive Publication Čítajte viac »