Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

farmersonly visitors

In , IFC Cord community launched an adaption of your own collection as the first-ever before theatrical-length movie production

In , IFC Cord community launched an adaption of your own collection as the first-ever before theatrical-length movie production Statement [ ] IFC teamed which have Lionsgate on the adaptation. The movie was being adjusted from the Glen Morgan, having intends to begin filming in the summer off 2009 and you may discharge this present …

In , IFC Cord community launched an adaption of your own collection as the first-ever before theatrical-length movie production Čítajte viac »

But he responded that when I favor your I have to esteem their decision

But he responded that when I favor your I have to esteem their decision There the guy explained they are conclude they. I also state a little prayer for him and also for me personally that i guarantee I will be okay and you will get well in the near future off that it boring …

But he responded that when I favor your I have to esteem their decision Čítajte viac »