Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

fast installment loans

What is the difference in a consumer loan and a cards card?

What is the difference in a consumer loan and a cards card? When it’s time to build a massive buy which you are unable to, otherwise don’t want to, purchase upfront, you will probably believe two of the popular loans solutions: unsecured loans or credit cards. Since several choices has a great deal in keeping, …

What is the difference in a consumer loan and a cards card? Čítajte viac »

Fees on a daddy Along with Mortgage initiate within this 60 days after the past financing disbursement for the academic year

Fees on a daddy Along with Mortgage initiate within this 60 days after the past financing disbursement for the academic year If you receive the earliest disbursement of mortgage prior to and you may a subsequent disbursement then go out, the newest cuatro But not, repayments can be deferred given that pupil are signed up …

Fees on a daddy Along with Mortgage initiate within this 60 days after the past financing disbursement for the academic year Čítajte viac »