Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

fast title loan

In the event the Blogger will bring people small-label consumer loan Traffic to Business (such as

In the event the Blogger will bring people small-label consumer loan Traffic to Business (such as 8.2. Writer was banned from using “subject” contours containing “Re:…”, “Fwd:…” or other http://paydayloansexpert.com/title-loans-nh/ comparable small-give you to obscure the email because a unique advertisements telecommunications off new Journalist. 8.3. Creator should not post emails out-of accounts obtained using …

In the event the Blogger will bring people small-label consumer loan Traffic to Business (such as Čítajte viac »