Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

free online payday loans

Protected Vs Signature loans: Which was a much better Choice for Your?

Protected Vs Signature loans: Which was a much better Choice for Your? Maybe you have acquired texts of secure and you will consumer loan choices on the cell phone, glamorous interest levels, otherwise messages encouraging an easy loan out-of a particular financial. However, not absolutely all folks understand the basic differences between these loans. But …

Protected Vs Signature loans: Which was a much better Choice for Your? Čítajte viac »

Thus Depp asked him to send a file along with its costs

Thus Depp asked him to send a file along with its costs Apart from Christi, Depp would not trust their genuine members of the family getting advice – they appeared within key of many from his economic fiascoes. Over some tuna-fish-and-corn snacks – Depp’s favourite – he represent the money gap that Betty Sue’s ranch …

Thus Depp asked him to send a file along with its costs Čítajte viac »

What South Maryland People Would like to know On Rising Financial Rates

What South Maryland People Would like to know On Rising Financial Rates Express it: Mortgage rates are on the rise, and people in Southern Maryland need to know the impact this could have on their upcoming home buying experiences. This article illuminates the causes behind rising financial costs and can help prospective homebuyers in the …

What South Maryland People Would like to know On Rising Financial Rates Čítajte viac »