Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

guaranteed bad credit installment loans

USAA College loans Not Considering: Here are the Top Solutions

USAA College loans Not Considering: Here are the Top Solutions If you are searching for USAA student education loans, they truly are not a choice. Continue reading to know about the best possibilities so you can USAA college student funds. USAA is short for United Properties Vehicles Relationship. Oriented inside the 1922, the fresh USAA …

USAA College loans Not Considering: Here are the Top Solutions Čítajte viac »

Minneapolis & Bloomington, Minnesota Urban area Section thirteen Case of bankruptcy Attorney

Minneapolis & Bloomington, Minnesota Urban area Section thirteen Case of bankruptcy Attorney Section thirteen of the You.S. Bankruptcy proceeding Password lets anyone who has typical income to find a court-purchased cost policy for its costs. This tactic helps to lightens a number of the economic fret brought about of the challenging debt. When you are …

Minneapolis & Bloomington, Minnesota Urban area Section thirteen Case of bankruptcy Attorney Čítajte viac »