Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

happn review

Youngsters at intermediate level are working for the growth of approach and you may means

Youngsters at intermediate level are working for the growth of approach and you may means Delivery children will be and also make clay objects which have focus on brand new potter’s wheel and can find out about type of clay, building, decorating, and you may glaze thinking. you will discover a lot more painting procedure. …

Youngsters at intermediate level are working for the growth of approach and you may means Čítajte viac »

Can also be a young man and earlier lady matchmaking works?

Can also be a young man and earlier lady matchmaking works? In fact, many young guys pick more mature lady become more desirable than females her many years. You will find several issues that produces such dating functions, not. Next, telecommunications is vital. Both parties should certainly promote openly and truthfully which have one another …

Can also be a young man and earlier lady matchmaking works? Čítajte viac »