Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

incontri-detenuto visitors

But i’m We are obligated to pay it back at my mind and to of us whom battle w intercourse

But i’m We are obligated to pay it back at my mind and to of us whom battle w intercourse Fast Things Paine shared the headlines thanks to her Instagram article regarding age very common non-digital letters inside recreation sector symbolizing the new LGBTQ+ neighborhood. Brigette Lundy-Paine’s Being released Story I am non-digital, always felt …

But i’m We are obligated to pay it back at my mind and to of us whom battle w intercourse Čítajte viac »

She likes to tell the storyline that i shared with her that I’m able to cook, however, I didn’t most

She likes to tell the storyline that i shared with her that I’m able to cook, however, I didn’t most So great for your here. I only recently came across, but I recently is actually very interested in our brief speak. Your own story, your own personal trip, simply sounds so fascinating. Therefore i is …

She likes to tell the storyline that i shared with her that I’m able to cook, however, I didn’t most Čítajte viac »