Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

installment cash loans

The loan dominant is the amount of cash you may have left to spend into the financing

The loan dominant is the amount of cash you may have left to spend into the financing Fixed-Speed Against. Adjustable-Speed Mortgages Fixed rates remain an identical for your amount of the mortgage. When you have a 30-year repaired-rate financing that have good six% interest, you are able to shell out 6% appeal until you pay …

The loan dominant is the amount of cash you may have left to spend into the financing Čítajte viac »

BNPL is even labeled as “pay-over-date,” “point-of-product sales capital,” and you may “point-of-product sales fund

BNPL is even labeled as “pay-over-date,” “point-of-product sales capital,” and you may “point-of-product sales fund • Mike Eckler “Pick today, shell out afterwards” lets consumers to buy merchandise and you will spend in the installments, like a credit card. What makes BNPL gaining popularity? I’ll address you to concern and much more in this post. …

BNPL is even labeled as “pay-over-date,” “point-of-product sales capital,” and you may “point-of-product sales fund Čítajte viac »

Often a consumer loan pre-recognition apply at your credit rating?

Often a consumer loan pre-recognition apply at your credit rating? When the today’s low interest perhaps you have contemplating your own loan, you have got a great amount of great unsecured consumer loan lenders at which to determine. If we want to combine personal debt or build an inclusion so you’re able to your house, …

Often a consumer loan pre-recognition apply at your credit rating? Čítajte viac »