Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

installment loans

Just after a property might have been identified and approved, Rocket Financial may topic finally financing approval

Just after a property might have been identified and approved, Rocket Financial may topic finally financing approval 2. To have Mortgage Earliest: Home loan First was a help offered entirely of Rocket Mortgage. Rocket Mortgage confirms our home buyer’s money, critiques borrowing, and you may underwrites the latest advised financing rather than a recognized possessions. …

Just after a property might have been identified and approved, Rocket Financial may topic finally financing approval Čítajte viac »

If you like a larger mortgage as much as $10,100, CashUSA

If you like a larger mortgage as much as $10,100, CashUSA One slice are worth between $step three and $300. You should understand that should you you would like money now which have … Evaluate $5,100 financing to possess less than perfect credit. Including, the entire price of a great $10,100 mortgage is $15,478 plus …

If you like a larger mortgage as much as $10,100, CashUSA Čítajte viac »