Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

installment loans direct lenders

The newest court position off private promissory cards

The newest court position off private promissory cards Unsecured Promissory Note: Such promissory notice does not let the team you to definitely lends the money so you’re able to safe a secured item on loan. In case the debtor fails to make fee, the financial institution need document they into the small claims legal otherwise …

The newest court position off private promissory cards Čítajte viac »

Avalanche compared to. Snowball Methods of Debt Cost

Avalanche compared to. Snowball Methods of Debt Cost 1. Negotiate rates of interest: Earliest, try calling all the creditors you owe to help you find out if they’re willing to help minimizing your own rate of interest. There’s absolutely no harm in asking, and you may even be able to negotiate a balance import from …

Avalanche compared to. Snowball Methods of Debt Cost Čítajte viac »

How do 0% Annual percentage rate Work – Explained

How do 0% Annual percentage rate Work – Explained You must have read about 0% Apr on the internet. Or if you have to have come across adverts of the credit card companies offering the provide. “0% APR” captures numerous eyes because tunes just like you can borrow funds of a lender or charge card …

How do 0% Annual percentage rate Work – Explained Čítajte viac »

Pertain On line – You’ll get a credit line on the internet twenty-four era 1 day

Pertain On line – You’ll get a credit line on the internet twenty-four era 1 day Fund like NetCredit fees money or credit lines might be useful several The most basic type means that pay it off … .. OppLoans is an online financial that provides repayment finance, label funds and you can … Best …

Pertain On line – You’ll get a credit line on the internet twenty-four era 1 day Čítajte viac »