Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

installment loans for bad credit

How to proceed Having Assets Used Once the Collateral During your Bankruptcy

How to proceed Having Assets Used Once the Collateral During your Bankruptcy Over the last article We handled temporarily to your in the event you might still generate costs toward assets put once the guarantee without having to reaffirm the debt toward financial. Understand the options for personal possessions used since the equity, I will …

How to proceed Having Assets Used Once the Collateral During your Bankruptcy Čítajte viac »

Reilly); Domestic Owners‘ Loan Work: Hearings towards S

Reilly); Domestic Owners‘ Loan Work: Hearings towards S „Ultimately, it had been and that’s the new Board’s purpose to own . . . due-on-income means out-of Government connections governed exclusively of the Government law. Hence, . . . do it from owed-on-product sales clauses by Federal associations are influenced and you may managed exclusively by …

Reilly); Domestic Owners‘ Loan Work: Hearings towards S Čítajte viac »