Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

installment loans online direct lender

Tech phase improving innovation, aspects of go back

Tech phase improving innovation, aspects of go back “We finished a remarkable season with some other one-fourth from checklist economic abilities, and you will continued electricity inside the user and device contributes, together with cross-buy impetus,” said Anthony Noto, Chief executive officer off SoFi Development, Inc. Tilting greatly to your unit diversity, new fintech keeps …

Tech phase improving innovation, aspects of go back Čítajte viac »

Why you ought to Bring a payment Mortgage in Canada

Why you ought to Bring a payment Mortgage in Canada Would you like currency to have unforeseen expenses, such as for example getting your auto fixed otherwise investing some unexpected medical debts? A payment loan inside the Canada might possibly be your own address. These short-term funds is a way to get funding inside Canada. …

Why you ought to Bring a payment Mortgage in Canada Čítajte viac »