Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

installment loans online direct lenders

The economic Services Work Restarts PPP Financing and offers Schools a keen Opportunity for an extra Forgivable PPP Financing (Private Studies)

The economic Services Work Restarts PPP Financing and offers Schools a keen Opportunity for an extra Forgivable PPP Financing (Private Studies) Into , the federal government enacted the commercial Assistance in order to Difficult-Hit Small enterprises, Nonprofits, and Locations Work (Financial Assistance Work) to incorporate enterprises went on relief due to brand new impacts away …

The economic Services Work Restarts PPP Financing and offers Schools a keen Opportunity for an extra Forgivable PPP Financing (Private Studies) Čítajte viac »

The mention obviously outlines this new borrower’s pledge to totally pay off this new bank inside a designated length of time

The mention obviously outlines this new borrower’s pledge to totally pay off this new bank inside a designated length of time A good Promissory Mention try a legal file you to sets out the brand new specifics of a loan made anywhere between a couple, a borrower, and you may a loan provider. It includes …

The mention obviously outlines this new borrower’s pledge to totally pay off this new bank inside a designated length of time Čítajte viac »

The way to get A consumer loan For individuals who’lso are Out of work

The way to get A consumer loan For individuals who’lso are Out of work Unemployment causes it to be burdensome for most people and also make concludes meet. It does lead to lots of worry, specially when discover bills that need to be paid rapidly and you will sporadic money that need to be taken …

The way to get A consumer loan For individuals who’lso are Out of work Čítajte viac »