Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

installment loans with monthly payments

More 1 / 2 of the student education loans are now actually unpaid or even in deferral

More 1 / 2 of the student education loans are now actually unpaid or even in deferral Do you pertain late? For individuals who offer MITT Fund a copy/see of one’s „My Honor Guidance“ webpage from the MySAO/MB Beginner Services portal proving the loan number, you would not end up being energized late charge otherwise …

More 1 / 2 of the student education loans are now actually unpaid or even in deferral Čítajte viac »

Simple tips to Receive a car loan With no Borrowing

Simple tips to Receive a car loan With no Borrowing Having your own automobile helps make a big difference on your own everyday life. The convenience and you will independence of experiencing an auto causes it to be simpler to get around and you will to-do your daily employment. Although not, if you don’t have …

Simple tips to Receive a car loan With no Borrowing Čítajte viac »