Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

instant title loans

Brand new Pay day loan Ruling Are Bad news to have Individuals

Brand new Pay day loan Ruling Are Bad news to have Individuals Pay day lenders can build even in says that attempted to rein him or her from inside the. What to know-and ways to avoid payday loans hazards. offers of the blog post offers of your article With the Election Date past few days, …

Brand new Pay day loan Ruling Are Bad news to have Individuals Čítajte viac »

Discharge lending products gents and ladies financing that is without a doubt affordable put will cost you of great interest

Discharge lending products gents and ladies financing that is without a doubt affordable put will cost you of great interest Money now Pay-day money easiest cash advance to poe having terrible credit score rating moments websites costs finance advance and other expense is actually I in a position to get a pay-day that will be …

Discharge lending products gents and ladies financing that is without a doubt affordable put will cost you of great interest Čítajte viac »

Brand new situated adjustable towards the very first analysis is the incidence out of the newest credit

Brand new situated adjustable towards the very first analysis is the incidence out of the newest credit The difference between the genuine and you may predict chance of brand new borrowing from the bank ‚s the unexplained residual After the method utilized for the fresh new results residuals, an effective regression picture fitting on non-Latina …

Brand new situated adjustable towards the very first analysis is the incidence out of the newest credit Čítajte viac »