Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

legit online title loans

Prairie Du Rocher, Illinois Il Online payday loans

Prairie Du Rocher, Illinois Il Online payday loans Your own tasked Large financial company tend to comment this article and you can very carefully determine what apps appear as well as how far domestic you qualify for. This can tell you the price range of the newest land you will likely be thinking about. The …

Prairie Du Rocher, Illinois Il Online payday loans Čítajte viac »

The important points of Pay day loan lending options into the online spend look at South carolina Toledo, Ohio

The important points of Pay day loan lending options into the online spend look at South carolina Toledo, Ohio Cash advance payday loan for the Toledo, OH. Get money on identically week out of credible financial institutions towards the the internet Payday advance loan in the Toledo, OH. Found cash on identically week away from …

The important points of Pay day loan lending options into the online spend look at South carolina Toledo, Ohio Čítajte viac »