Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

legit title loans

Online pay day loans: Create A quick & Effortless Solution Today

Online pay day loans: Create A quick & Effortless Solution Today Unforeseen expenditures are a sad but not, popular part of lifetime. Auto fall apart, anybody eliminate its attributes, and you will medical costs appear. Without having an urgent situation loans for facts such as, you could end up in a difficult finances and require …

Online pay day loans: Create A quick & Effortless Solution Today Čítajte viac »

Short-term mortgage solution from a single Nevada

Short-term mortgage solution from a single Nevada Improve Spend from Vegas is actually a preliminary-label mortgage system one can cost you lower than typical payday loans. We offer lower costs, zero software costs and you will money doing $step one,500. Observe Away from To Get in touch with The office Of the Administrator Regarding Financial …

Short-term mortgage solution from a single Nevada Čítajte viac »

No Credit assessment Identity Loan during the Michigan Fast & Across the country Us

No Credit assessment Identity Loan during the Michigan Fast & Across the country Us Score Eligible to Term Money Near Me Today. Fair Bucks Now offers. Any Location: Online Identity Funds Michigan, Score that loan With Automobile Name in the Michigan Across the country United states of america! step one (833) 461-0143 Finding the best …

No Credit assessment Identity Loan during the Michigan Fast & Across the country Us Čítajte viac »