Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

local title loans

Midwest Q2 Multifamily Field Skills: Openings miss and you will rents go up

Midwest Q2 Multifamily Field Skills: Openings miss and you will rents go up Multifamily property overall performance increased on the Midwest regarding next one-fourth that have vacancies toning and you may rents rising. The average vacancy in your neighborhood dipped 30 basis points to cuatro.5 per cent in past times 90 days. Year more than …

Midwest Q2 Multifamily Field Skills: Openings miss and you will rents go up Čítajte viac »

HUD does not have credit history minimums nonetheless they manage want consumers to meet up with their financial testing requirements

HUD does not have credit history minimums nonetheless they manage want consumers to meet up with their financial testing requirements It is interesting to notice that when the fresh HECM reverse home loan was initially delivered, it necessary consumers to pay a month-to-month maintenance commission out-of upwards to help you $. Really loan providers removed …

HUD does not have credit history minimums nonetheless they manage want consumers to meet up with their financial testing requirements Čítajte viac »