Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

loveroulette review

Studies show you to definitely stepping into mindfulness significantly helps reduce stress

Studies show you https://www.datingranking.net/loveroulette-review to definitely stepping into mindfulness significantly helps reduce stress Are recreational processes Throughout previous information i speak more and more blocking fret, having fun with recreation techniques will help relaxed you if you find yourself positively stressed. The following two try samples of mindfulness amusement processes that help peaceful your while …

Studies show you to definitely stepping into mindfulness significantly helps reduce stress Čítajte viac »

Steeped Western Dating internet site, Rich Asian Personals, Rich Far-eastern Men and women

Steeped Western Dating internet site, Rich Asian Personals, Rich Far-eastern Men and women We truly need dating so you can more mature balanced Come across friendship, relationship and you may like online and to possess searching now! Start a separate relationship and you will go on day that have genuine users. Your own steeped solitary …

Steeped Western Dating internet site, Rich Asian Personals, Rich Far-eastern Men and women Čítajte viac »