Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

manhunt_NL review

Such, people and ladies are essentially likely to dress in generally speaking feminine means and start to become polite, flexible, and caring

Such, people and ladies are essentially likely to dress in generally speaking feminine means and start to become polite, flexible, and caring Our world features a collection of information about precisely how i expect visitors to skirt, react, and present on their own. What are intercourse opportunities? Sex roles during the people mode how the …

Such, people and ladies are essentially likely to dress in generally speaking feminine means and start to become polite, flexible, and caring Čítajte viac »

You have to be Mentally Mature, otherwise It will not Performs

You have to be Mentally Mature, otherwise It will not Performs Your a couple would-be during the various other existence amounts, particularly if you was relationship a woman who’s ten years more than you. They will be going through anything within their phase from lives that are distinctive from those you are writing about. The …

You have to be Mentally Mature, otherwise It will not Performs Čítajte viac »