Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

MatchOcean review

I think that may be much more off a challenge when there is certainly a significant years change

I think that may be much more off a challenge when there is certainly a significant years change Not that this sort of lingering changing from hats just like the an effective partners are inherently a detrimental procedure, however it turned a highly split life in their eyes since the an excellent pair, and even …

I think that may be much more off a challenge when there is certainly a significant years change Čítajte viac »

Legit totally free app one to post money in the place of appointment

Legit totally free app one to post money in the place of appointment Utilize the hottest, top and legitimate websites only. Make use of the best, leading and you can legit other sites only. Best sugar daddy applications in place of conference. New sugar daddy/sugar infant active has grown to become more and more well-known, …

Legit totally free app one to post money in the place of appointment Čítajte viac »