Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

men seeking women review

Dating prosper when both someone lose each other which have kindness

Dating prosper when both someone lose each other which have kindness A matchmaking don’t just happen. We have heard several of my website subscribers believe that, „Easily have to run they, then it is the incorrect dating.“ This is simply not genuine, any more than it is a fact that you don’t need certainly to …

Dating prosper when both someone lose each other which have kindness Čítajte viac »

Just how to Day While you are Heavy? 13 Ideas to Ready yourself You Toward Relationship Processes

Just how to Day While you are Heavy? 13 Ideas to Ready yourself You Toward Relationship Processes Whether you’re a guy or a lady, this new relationship scene was will-wracking proper. Regardless of whether you are slim, overweight, or mediocre-lookin, many of us are are scrutinized. Profile pictures are analyzed inside time detail, meanings try …

Just how to Day While you are Heavy? 13 Ideas to Ready yourself You Toward Relationship Processes Čítajte viac »

9 Ways so you’re able to Confidently Collect Any Girl

9 Ways so you’re able to Confidently Collect Any Girl Self-depend on is quite aroused to help you a woman. In fact, I would go as much as to state that, over a people’s good looks and more than their gentlemanly manner, rely on is the produce characteristic that produces a woman have to rating …

9 Ways so you’re able to Confidently Collect Any Girl Čítajte viac »