Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

my title loan

Being qualified for a loan: 5 Affairs Impacting Consumer loan Wide variety

Being qualified for a loan: 5 Affairs Impacting Consumer loan Wide variety Exactly how much do you really acquire to have a personal loan? Personal loan number trust the financial institution plus financial history. Unsecured loans would be a terrific way to pay for large sales such an auto or a married relationship, or even …

Being qualified for a loan: 5 Affairs Impacting Consumer loan Wide variety Čítajte viac »

Use Purpose Seek to discover the effects you desire by the adjusting an input well worth

Use Purpose Seek to discover the effects you desire by the adjusting an input well worth If you know the result you want away from an algorithm, but are unclear what type in value the fresh formula must have that influence, utilize the Mission Look for function. Particularly, suppose you should acquire some cash. You …

Use Purpose Seek to discover the effects you desire by the adjusting an input well worth Čítajte viac »