Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

no credit check installment loans

Everything we such as for example shorter: Klarna loans provides a somewhat brief max-$three hundred

Everything we such as for example shorter: Klarna loans provides a somewhat brief max-$three hundred The deets: Klarna is a Swedish BNPL business made to produce the really flexible commission techniques possible for your customers. Klarna profiles which shell out inside the four repayments, in-software, or inside 1 month might have a delicate credit check …

Everything we such as for example shorter: Klarna loans provides a somewhat brief max-$three hundred Čítajte viac »

How Personal loan Affect Your credit score

How Personal loan Affect Your credit score Providing an unsecured loan might be best for people who you need dollars getting a crisis otherwise highest purchase or if you don’t make costs on the credit card debt, you might imagine an unsecured loan. Your credit score will likely be influenced undoubtedly otherwise negatively by the …

How Personal loan Affect Your credit score Čítajte viac »

Home Guarantee Compared to. Do-it-yourself Money From the Soluble fiber Government Borrowing Commitment!

Home Guarantee Compared to. Do-it-yourself Money From the Soluble fiber Government Borrowing Commitment! Whether you’re probably promote your house or simply just trying create advancements, deciding just how you’re loans the costs may appear challenging. But discover options for you to definitely envision! Exploring house security money against. do-it-yourself fund is a good first step …

Home Guarantee Compared to. Do-it-yourself Money From the Soluble fiber Government Borrowing Commitment! Čítajte viac »