Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

Older Women Dating review

And this Western country gets the gorgeous women?

And this Western country gets the gorgeous women? Stereotypes can be quite upsetting, since they are considering depersonalization. You should invariably beat him/her, even if you have your ‘type‘, predicated on private characteristics and you may know her or him while the a single and you may besides Far-eastern. Otherwise, it may log off your …

And this Western country gets the gorgeous women? Čítajte viac »

During the 2018 i rented 34 staff, more than half concerned all of us because the referrals from other professionals!

During the 2018 i rented 34 staff, more than half concerned all of us because the referrals from other professionals! Proudly, in terms of serving the people, HF&C really shines Across the country and in all of the procedures out of insurance and risk management, all of our business provides a critical challenge regarding recruitment …

During the 2018 i rented 34 staff, more than half concerned all of us because the referrals from other professionals! Čítajte viac »