Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

online direct lender installment loans

What exactly is a home guarantee mortgage as well as how will it functions?

What exactly is a home guarantee mortgage as well as how will it functions? You could take out a property security mortgage to invest in good major family restoration – or for other things that needs a lump sum of money. A property guarantee mortgage enables you to obtain a lump sum payment of cash …

What exactly is a home guarantee mortgage as well as how will it functions? Čítajte viac »

Fast and easy Bucks having Davenport Pay day loan

Fast and easy Bucks having Davenport Pay day loan Make an application for a payday loan when you look at the Davenport, IA in minutes on the internet and rating instantaneous acceptance and you may small funding on a single date. By submission your information your allege you’ve got comprehend and you will know and …

Fast and easy Bucks having Davenport Pay day loan Čítajte viac »