Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

online installment loans

Pinnacle Monetary Partners Opens Complete-Solution Work environment inside Huntersville

Pinnacle Monetary Partners Opens Complete-Solution Work environment inside Huntersville https://loansavesolutions.com/installment-loans-sd/ Peak Economic Couples features exposed a unique full-provider office from inside the Huntersville, NC, growing the arrive at in the Mecklenburg County. The place of work reaches 16633 Birkdale Commons while offering an entire a number of banking, capital, trust, mortgage and insurance rates products …

Pinnacle Monetary Partners Opens Complete-Solution Work environment inside Huntersville Čítajte viac »

Payday advance debts in Midland, TX. Price and Terminology for Midland Texas set a comment

Payday advance debts in Midland, TX. Price and Terminology for Midland Texas set a comment Funds financial loans already have end up being a strong application for coping with problems in particular budget. Many people in America ‚ve got tried this loans one or more era during becoming and can show it’ll act as symbolic …

Payday advance debts in Midland, TX. Price and Terminology for Midland Texas set a comment Čítajte viac »

No-attention mortgage step 3: 0% balance transfer mastercard

No-attention mortgage step 3: 0% balance transfer mastercard While later otherwise standard towards the a payment, you may want to happen a fee, and your 0% bargain are whipped away from you. Eventually, keep in mind that the brand new longest 0% purchase cards include arranged for those on the really best credit rating. While …

No-attention mortgage step 3: 0% balance transfer mastercard Čítajte viac »