Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

online payday loans

In the obvious conditions, credit card application acceptance and getting rejected each other affect your credit rating for many symptoms

In the obvious conditions, credit card application acceptance and getting rejected each other affect your credit rating for many symptoms Such a few other people, Do well card studies your articles and suggestions to see- if or not your qualify; or not! That’s called the pre-degree process. This new pre-qualification process does not apply at …

In the obvious conditions, credit card application acceptance and getting rejected each other affect your credit rating for many symptoms Čítajte viac »

Finding out ways to use the bucks during the a school deals package is going to be challenging

Finding out ways to use the bucks during the a school deals package is going to be challenging But using a lot of 529 package money in an individual year can possibly prevent you from stating the brand new Western Opportunity Income tax Borrowing (AOTC) or other degree income tax professionals Given just your own …

Finding out ways to use the bucks during the a school deals package is going to be challenging Čítajte viac »

SunTrust Wear’t Also offers Private Student education loans: Things to Discover

SunTrust Wear’t Also offers Private Student education loans: Things to Discover The new student loan belongings alter quickly. Simply when you get a suggestion delivering a trusting bank and therefore provides aggressive cost, it can prevent their student loan program or go out team totally. You may have read SunTrust Monetary also provides individual figuratively …

SunTrust Wear’t Also offers Private Student education loans: Things to Discover Čítajte viac »