Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

online title loans

According to the picked sort of loan, particular even more standards is generally used

According to the picked sort of loan, particular even more standards is generally used Become 18+ (otherwise 21+ in a number of You.S: states) Become a beneficial U.S. citizen otherwise a great U.S. resident Has actually a routine income Features an energetic private account regarding the lender In addition, there is certain variations in what’s …

According to the picked sort of loan, particular even more standards is generally used Čítajte viac »

Doing 5000 dollar installment loan of lead loan providers

Doing 5000 dollar installment loan of lead loan providers A fees loan of up to 5,100 buck is actually a money financing that you repay from inside the an effective pre-arranged number of repayments contained in this a specified time. HartLoan cannot give this solution. Instead, we run brief, short term funds provided for economically-confronted …

Doing 5000 dollar installment loan of lead loan providers Čítajte viac »