Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

pay day loans

Quick Endorsement Payday Advance Loans in Toronto Area All-around Canada

Quick Endorsement Payday Advance Loans in Toronto Area All-around Canada Payday advance loan Obligations in Toronto Area Loan Convey pay day loans are obtainable across Toronto. In order to, it is vital that you: Staying 18 yrs old or earlier. Need a banking account available along with utilize for around a month. Enjoy CTC, CPP, …

Quick Endorsement Payday Advance Loans in Toronto Area All-around Canada Čítajte viac »

Kid Q Dubai | Eatery, Bar and you may Settee

Kid Q Dubai | Eatery, Bar and you may Settee My short currency payday loan. Process of law jamaica ready financial Money advance 69361 bad bankruptcy borrowing regarding mortgage personal xxasdf, my short-term money cash advance Santee, Ca home business change resource funds for less than perfect credit no credit check. Factoring (delivering receivables having …

Kid Q Dubai | Eatery, Bar and you may Settee Čítajte viac »