Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

pay days loans

Payday cash developments for the atlanta ga. Best cash advance loans site

Payday cash developments for the atlanta ga. Best cash advance loans site Zero faxing documents records cash advance cheaper special lending options army features affiliate, wages helps in atlanta ga Madison prominence, Michigan florida online business standing link finance strategy brief loans as opposed to far than higher possessions on the internet all-finished to your …

Payday cash developments for the atlanta ga. Best cash advance loans site Čítajte viac »

5 Most useful Repayment Loans On line To own Poor credit During the 2022

5 Most useful Repayment Loans On line To own Poor credit During the 2022 A bad credit score may make your stressed about your economic disease, particularly throughout the tough times. It is possible to pay attention to that people that have less than perfect credit are unable to get individual finance, but that’s not …

5 Most useful Repayment Loans On line To own Poor credit During the 2022 Čítajte viac »